De Olde Lucashoeve

Linken Lemele en omgeving

Activiteiten

aeroclubsalland.nl     (zweefvliegen Lemelerveld)
bowlingoverijssel.nl
d'Oale Smederie.nl (Smederijmuseum Hellendoorn)
heileuver.nl
luchtballon.nl
pitch-putt.nl/lemele    (pitch en putt golf)
rederijpeters.nl
sallandseheuvelrug.nl/bezoekerscentrum
schuilenburg.nl/varen-op-de-regge
scooterverhuurommen.nl
staatsbosbeheer.nl
vechtdalexpress.nl (tuk tuk huren)
vechtdaloverijssel.nl
verslingerdaansalland.nl/
vogelkijkhut.nl (vogelkijkscherm Archemermaten)
vvvhellendoorn.nl
Wilgenweard, kano varen
zandeinde.nl

De Olde Lucashoeve: Langs de Regge

Fietsen

allefietserswelkom.nl
anwb.nl      (ANWB Wegenwacht - Pechhulp voor fietsers)
fietsknoop.nl
ivn.nl/fietsroute-trappen-langs-de-vistrappen
nederlandfietsland.nl
route.nl    (fietsroutes)

Horeca

de-lemelerberg.nl    (theehuis op de berg)
dedriesprong.eu   (eetcafe op 400 meter van de camping – ook Tourist Info)

Kamperen

natuurkampeerterreinen.nl
nivon.nl
trekkershutten.nl

Koeien kijken tijdens het wandelen

Natuur / regio

de-regge.nl
knnv.nl/knnv-moeraswerkgroep/reggeherstel
Landschapoverijssel.nl
natuurmonumenten.nl/monumenten/kasteel-eerde
natuurlijkommen.nl/natuurinformatiecentrum-ommen/
staatsbosbeheer.nl

Wandelen

destentor.nl/uitwandelen    (6 augustus: Salland: in ’t spoor van de rode leeuw op de Lemerberg)
Pieterpad.nl
wandeleninhetvechtdal.nl
wandelnet.nl


ook handig:
de app  wandelen in Overijssel